Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από την SC SIBELLO ACTIV TRADE SRL (Εφεξής KALAPOD.GR) μέσα από το εικονικό κατάστημα www.kalapod.gr.

Ο νόμος που εφαρμόζεται στο συμφωνητικό θα είναι αυτός του Ρουμάνικου κράτους.

Αυτό το τμήμα ορίζει κάθε σύμβαση με την οποία ο πωλητής, KALAPOD.GR, μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα των εμπορευμάτων στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα αυτής.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Οι παρακάτω διατάξεις αντιπροσωπεύουν τους όρους και προϋποθέσεις της KALAPOD.GR.

Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε, πριν την επικύρωση της συμφωνίας (έλεγχος παραγγελίας) ότι ζητάτε αποστολή πριν ή σε διαφορετική ημερομηνία κατά την άποψη σας, παρακαλούμε να μην ολοκληρώσετε μια παραγγελία, το KALAPOD.GR δεν φέρει ευθύνη για παραδόσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες παρά μόνο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην σύμβαση.

Για να έχει επιπλέον πρόσβαση ο ιστοχώρος προς εσας απαιτείτε ρητή η συγκατάθεση σας ρητώς και εν γνώσει σας σχετικά με την αποδοχή των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας που απαιτεί υποχρεώσεις από μέρους σας.

Επίσης ολοκληρώνοντας μια παραγγελία σε αυτόν τον ιστοχώρο αποδέχεστε ρητά ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση καταβολης απευθείας προς τον πωλητή KALAPOD.GR

1 . Προοίμιο

Αγοραστής - φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που κάνει ένα λογαριασμό στο site και τοποθετεί μια παραγγελία που επιβεβαιώνεται από τον πωλητή.

Πωλητής - SC SIBELLO ACTIV TRADE SRL, με έδρα το Οδός Stefania , Αρ.4-6, Bιομηχανικό πάρκο A1, Kτίριο O1- Οικοδομή C2, Ilfov , Dragomiresti-Vale, με CUI: EL996910451, αριθμός εμπορικού μητρώου: J23/3341/2017, με λογαριασμό RO49BTRLEURCRT0397296101 στην τράπεζα BANCA TRANSILVANIA.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ενότητα "Σχετικά με εμάς".

Παραγγελία – Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που εμφανίζεται ως μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του KALAPOD.GR και του αγοραστή, από το οποίο το KALAPOD.GR συμφωνεί να αποστείλει τα προϊόντα και ο αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει το αντίτιμο τους.

Προϊόντα – υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν από το KALAPOD.GR προς τον αγοραστή με βάση την συμφωνία. Συμφώνια – Μια παραγγελία ολοκληρωμένη προς τον πωλητή.

2. Πληροφορίες για το προϊόν

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του site www.KALAPOD.gr είναι καινούργια και αποστέλονται μαζι με την απόδειξη αγοράς όπως απαιτείται από το νόμο.

Το kalapod.gr μπορεί να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και τις προσφορές που ασκείται από αυτό ή από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος με το οποίο έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και εντός ορίου του αποθέματος.

Τα προϊόντα προσφέρονται σε συμμόρφωση με την παρούσα σύμβαση και εντός ορίου αποθέματος.

Για αυτό το λόγο το kalapod.gr έχει το δικαίωμα να μην αποστείλει μια παραγγελία αν το προϊόν δεν υπάρχει στο απόθεμα του καταστήματος, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις παράδοσης ή για ανεξάρτητους λόγους του KALAPOD.gr.

Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα διαθέσιμα προϊόντα στην ιστοσελίδα (παρουσιάσεις εικόνων / δυναμική / multimedia / κλπ) εκπροσωπούν μια πληροφορία για τον πελάτη από τον πωλητή η οποία χρησιμοποιείται επίσης για την παρουσίαση.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελιδα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24% της αξίας του προϊόντος).

Η τιμή αγοράς που θα είναι τυπωμένη στο τιμολόγιο θα είναι η ίδια όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα κατά την παραγγελία.

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου κτλ οι οποίες θα προστεθούν στην τιμή κόστους των προϊόντων (Δείτε το Κεφάλαιο 6 "Παράδοση")

Το κόστος της χρησιμοποίησης των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης είναι αποκλειστικά δική σας.

Επίσης, σε περίπτωση πληρωμών μέσω διαδυκτίου ο πωλητής δεν είναι / δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος που βαρύνει τον αγοραστή, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αμοιβές ή κόμιστρα για την μετατροπή νομίσματος εαν το νόμισμα παράδοσης διαφέρει.

Την ευθύνη για την συγκεκριμένη δράση φέρει μόνο ο αγοραστής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ότι η τιμή πληρωμής της παραγγελίας σας δεν θα αλλάξει μετά την επιβεβαίωση της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου που ορίσατε κατά την εγγραφή σας.

Το kalapod.gr παρέχει εγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά χωρίς όριο στην λειτουργία της ιστοσελιδας, πληροφορίες, την ακρίβεια των περιγραφών, την ενημέρωση του περιεχομένου, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα και την καταλληλότητά τους για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο αγοραστής συμφωνεί ρητά ότι η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά προϊόντων γίνετε με δική του ευθύνη.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν διαφορές μεταξύ των χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη σας και το προϊόν ή αποκλίσεις σχετικά με τα προϊόντα μέτρηση / μέγεθος, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

3. Νομική εγγύηση συμμόρφωσης των προϊόντων

Για όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την ιστοσελίδα μας υπάρχει εγγύηση συμμόρφωσης, όπως απαιτείται από το νόμο.

Η εγγύηση συμμόρφωσης που προβλέπεται από KALAPOD.gr (συμπεριλαμβανομένων των κρυμμένων ελαττωμάτων) ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, η εμπορική εγγύηση δίνεται για 30 ημέρες και υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

Δεν μπορεί να γίνει επίκληση του τεκμηρίου της έλλειψης συμμόρφωσης, όταν:

Είναι ασυμβίβαστη με την φύση του προϊόντος - αυτό συμβαίνει γενικά στην περίπτωση των προϊόντων των οποίων η διάρκεια ζωής είναι μικρότερη από 6 μήνες,

Είναι ασυμβίβαστη με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης - η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή ή την φυσιολογική φθορά του προϊόντος (π.χ. παπούτσια).

Τα προϊόντα που πωλούνται από την KALAPOD.GR είναι καινούργια και προέρχονται από εγκεκριμένες πηγές κάθε κατασκευαστή.

Συμβατικά εθελοντική εγγύηση μπορεί να παρέχεται μόνο εάν ο κατασκευαστής προσφέρει μια τέτοια εμπορική εγγύηση.

Σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη ή όχι μιας συμβατικής εμπορικής εγγύησης.

'Αν είστε φυσικό πρόσωπο, σας υπενθυμίζουμε τα διακαιώματα σας ώς καταναλωτής σύμφωνα με τον νόμο nr. 449/2003, ιδιαίτερα το άρθρο 9-14, συγκεκριμένα:

«'Αρθρο 9 - Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης των υφιστάμενων κατά το χρόνο που τα προϊόντα έχουν παραδοθεί.

'Αρθρο 10 - Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον πωλητή να συμμορφώσει το προϊόν, χωρίς χρέωση, με επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11, ή να λάβει την κατάλληλη έκπτωση ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση βάση των άρθρων 13 και 14.

'Αρθρο 11 - (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επισκευή προϊόντος ή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος, σε κάθε περίπτωση, χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν το μέγεθος είναι δυσανάλογο.

(2) Η επανόρθωση θεωρείται δυσανάλογη εάν συνεπάγετε για τον πωλητή παράλογο κόστος σχετικά με την επιδιόρθωση, λαμβάνοντας υπόψη:

Η αξία που είχαν τα προϊόντα εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης

- Η σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης

-Εάν άλλη επιδιόρθωση θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

(3) Η επανόρθωση θεωρείται αδύνατη αν ο πωλητής δεν μπορεί να προσφέρει τα ίδια προϊόντα ή ανταλλακτικά για την επισκευή, συμπεριλαμβανομένης της λόγω έλλειψης εξοπλισμού ή της σχετικής τεχνολογίας.

(4) Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων θα γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή, και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων και της τάξης ζήτησης για τα προϊόντα. Το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο αγοραστής έχει ενημερώσει τον πωλητή την έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος.

(5) Κατά την επισκευή του προϊόντος, θα πρέπει να τοποθετηθούν μόνο καινούργια τμήματα.

'Αρθρο 12- Η έννοια χώρις κόστος, που παρέχεται στα άρθρα 10 και 11 καλύπτει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για να συμμορφωθούν τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ταχυδρομικών τελών, το χειρισμό, τη διάγνωση, την τεχνογνωσία, την αποσυναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την εργασία, τα υλικά και τις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται.

'Αρθρο 13 - Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Εάν δεν λάβει ούτε επισκευή ούτε αντικατάσταση του προϊόντος

- Αν ο πωλητής δεν έχει λάβει την επανόρθωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

-Αν ο πωλητής δεν έχει λάβει μέτρα αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. (4) χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

'Αρθρο 14 - Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει λύση της σύμβασης εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη. »

4. Παραγγελία

Ο αγοραστής μπορεί να τοποθετήσει παραγγελίες στον ιστότοπο προσθέτοντας το επιθυμητό εμπόρευμα μέσα στο καλάθι, ολοκληρώνοντας την παργγελία διαλέγοντας μια από της μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται ρητά. Από την στιγμή της προσθήκης στο καλάθι ένα προϊόν είναι διαθέσιμο στο μέγεθος που υπάρχει στο απόθεμα. Προσθέτοντας ένα προϊόν στο καλάθι αγορών χωρίς την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν συνεπάγεται κράτηση του προϊόντος.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο αγοραστής συμφωνεί ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από την αναγκαία διαδικασία της αγοράς είναι ακριβή, πλήρη και αληθή μέχρι την ημερομηνία της παραγγελίας.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την ΔΩΡΕΑΜ ΠΑΡΑΔΟΣΗ οπουδήποτε στη χώρα σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ τουλάχιστον 29,99.

Η kalapod.gr θα σας παρέχει τις ακόλουθες μεθόδους παράδοσης:

Παράδοση Ελλάδα - Δωρεάν αποστολή για μεγαλύτερες παραγγελίες ανω των 29,99.

Παράδοση Νησιά - Δωρεάν αποστολή για μεγαλύτερες παραγγελίες ανω των 29,99. Η παράδοση στα νησιά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από την παράδοση στις πόλεις.

Πώς μπορώ να λάβω την παραγγελία και σε πόσο καιρό;

Η παραγγελία σας θα παραδοθεί μόνο με courier το συντομότερο δυνατόν, με διάρκεια μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία στο εμαίλ που χρησιμοποιήσατε στην παραγγελία σας, θα λάβετε μια σχετική ειδοποίηση.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης;

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραγγελιών είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι παραγγελίες παραδίδονται μεταξύ 09:00 και 17:00. Αν δεν είστε σπίτι κατά την περίοδο αυτή, παρακαλώ να καθορίσετε τη διεύθυνση όπου μπορούμε να σας βρούμε εντός αυτό το χρονικό διάστημα.

If kalapod.gr fully confirms this order, it will result in full acceptance of the terms of the order.

Acceptance of an order is considered complete by kalapod.gr when there is an electronic confirmation by e-mail from the buyer that the order has been checked and the delivery process is to begin without requiring confirmation of receipt by the buyer.

kalapod.gr does not consider an order to be unconfirmed, that is, one for which no confirmation email is sent, once a contract has been concluded.

This agreement comes into force on the final confirmation of the order by kalapod.gr.

5. Payment method

For online shopping, delivery by courier:

Payment can be made:

- Online with any Visa and MasterCard (single payment)

- Cash with delivery to the courier that transfers the order

6. Mission

The delivery is done by courier with one of our partners.

We reserve the right to delay / deny delivery if you have chosen the online payment but this is not evidenced in our accounts until the deadline for the sale.

The risk of loss or damage to products is transferred to you when you or a third person indicated by you, other than the carrier, acquires the physical possession of the goods ordered.

We do not accept orders from carriers that are indicated on the basis of the contract, only the seller has the option to choose the carrier.

We reserve the right not to send orders for people who have not fulfilled their contractual obligations, whether money or otherwise, to kalapod.gr

We also reserve the right to cancel orders with incomplete / incorrect data and lack of response from the buyer.

We reserve the right not to send orders to persons who have not successfully delivered at most twice in a month.

In times of offer (Black Friday, Christmas, New Year, Easter, etc.), delivery of orders may differ from the one specified on the website www.kalapod.gr and will take place within 5 business days of receiving and confirming the order to our managers.

7. RIGHT OF WITHDRAWAL

According to legislation, the waiver applies only to natural persons.

For online purchases with courier delivery:

According to Article 9 of GEO 34/2014, we inform you that you have at your disposal a 14-day period after receiving the package to let us know about the withdrawal from the contract and to return the goods without having to justify the decision without any extra cost other than those referred to in Article 13 (3) and Article 14 of G EO No 344/204, namely:

-Additional costs if you choose a delivery method other than the one offered by the seller.

- The direct cost of returning the goods

-You are responsible for reducing the value of the products resulting from their handling, other than those determined by the physical use, characteristics and operation of the product, in accordance with the provisions of GEO 34/2014.

According to Article 16 Lite e) of the GEO. 34/2014 on consumer rights in contracts with professionals exempt from the right to supply withdrawal "the goods can not be returned sealed for reasons of health or hygiene and have been unsealed by the consumer" - products falling under the following categories: Kaltson, Socks, Underwear, Coal so we do not accept their return after opening.

8. RETURN

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το μη χρησιμοποιηθέν προϊόν / unworn προϊόν πρέπει να επιστραφεί στον ίδιο όρο που παραδόθηκε (ρωτήστε ότι, αν είναι δυνατόν, να στείλετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ, πλήρης τεκμηρίωση, άθικτες ετικέτες, επειδή η συσκευασία περιέχει στοιχεία αυθεντικότητας του προϊόντος και του παραγωγού, προσφέροντας στον πελάτη μια εγγύηση ότι τα προϊόντα είναι γνήσια).

Αν το επιστρεφόμενο προϊόν παρουσιάζει ίχνη φθοράς, φθορά από χρήση, γρατσουνιές, χτυπήματα, ελλιπή εξαρτήματα ή ελλιπή έγγραφα, διατηρούμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να αποδεχτούμε την επιστροφή ή να κρατήσουμε ένα ποσό της αξίας το οποίο θα σας ανακοινωθεί μετά την αξιολόγηση ζημιών που προκλήθηκαν. "

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή σε περίπτωση επανειλημμένης κατάχρησης από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής και τις επανειλημμένες αρνήσεις της λήψης παραγγελιών που ξεκίνησε από ένα λογαριασμό πελατών κ.λπ. χωρίς προειδοποίηση.

Για αγορές σε απευθείας σύνδεση (online) με παράδοση courier:

Ο αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του στο KALAPOD.GR για επιστροφή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

α) με κατάθεση αιτήματος επιστροφής / άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

β) με μια ξεκάθαρη δήλωση να εκφράσει την απόφασή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στην διεύθυνση epikinonia@kalapod.grgr μέσω email ή τηλεφωνικά στο 031 640 50 03/031 9642

γ) να υποβάλει αίτημα που περιέχεται στο σύνδεσμο: Φόρμα Επιστροφής

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας - 14 ημέρες - δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δεν δεχόμαστε επιστρεφόμενα δέματα με καταβολή στον δικαιούχο από άλλες μεταφορικές εταιρείες εκτός από αυτές που έχουν συμφωνηθεί απο τον πωλητή.

Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν τα προϊόντα που επιστρέφονται θα σταλούν στην kalapod.gr – Τμήμα Επιστροφών στην διεύθυνση Dudesti-Pantelimon, nr.. 42, sector 3.

Το κόστος των προϊόντων με ζημιές κατά τη μεταφορά λόγω ακατάλληλης συσκευασίας σε περίπτωση επιστροφής τους, υποστηρίζεται από εσάς.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, το αργότερο σε 14 ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης επιστροφής, θα επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό που λάβαμε από αυτον, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με τραπεζικό έμβασμα εντός 14 ημερών από την παραλαβή και επαλήθευση της ακεραιότητας του πακέτου επιστροφής, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ και το όνομα του δικαιούχου του.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής θέλει να αλλάξει το προϊόν που του παραδόθηκε με ένα άλλο διαφορετικού μεγέθους αλλά με τον ίδιο κωδικό ή πιστεύει ότι το προϊόν παρουσιάζει μη συμμόρφωση θα πρέπει να ενημερώσει εντός 14 ημερών, σε αυτή την περίπτωση το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον πωλητή.

9. Παράπονα

Το kalapod.gr ανταποκρίνεται στην εγγύηση για την ποιότητα των προ ϊόντων που εμπορεύεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Όλα τα παράπονα θα πρέπει να διαμορφωθούν γραπτώς ή τηλεφωνικά το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 14 ημέρες απο την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας , ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου sto epikinonia@kalapod.gr ή καλώντας το 031 640 50 03/031 9642.

Το παράπονο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την παροχή όλων των σχετικών στοιχείων σχετικά με το γεγονός που επικαλείτε. Ο αιτών πρέπει να παρέχει προς την kalapod.gr το τιμλόγιο, τον αριθμό εντολής μεταφοράς (AWB), τον λόγο για την καταγγελία, φωτογραφίες (σε περίπτωση μη συμμορφούμενων / ζημιών), την κατάσταση η οποία τον οδήγησε στην καταγγελία και τις απαιτήσεις του.

Για το διακανονισμό της απαίτησης θα εξεταστούν τα ακόλουθα βήματα:

Έλεγχος της παραγγελίας και παράδοσης του πακέτου

Εσωτερική ανάλυση

Για το διακανονισμό της απαίτησης, το KALAPOD.GR μπορεί να αποφασίσει:

Αντικατάσταση προϊόντος αναλαμβάνοντας το κόστος

Να καταβάλει το ισοδύναμο ποσό για το προϊόν

Να απορρίψει την καταγγελία

Δεν θα ληφθεί υπόψη καμία καταγγελία αν το εμπόρευμα έχει τροποποιηθεί ή παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό.

Η προθεσμία για τη διευθέτηση της καταγγελίας θα είναι εντός 10 ημερών από την παραλαβή του πακέτου που περιέχει το προϊόν, για οποιδήποτε άλλο λόγο από τις διατάξεις του νόμου 449/2004, ΦΕΚ 21/1992 και 34/2014 GEO.

10. Προσφορές και διαγωνισμοί

Καθορίζουμε τους κανονισμούς για προσφορές και διαγωνισμούς που διοργανώνουμε. Οι κανονισμοί αυτοί γνωστοποιούνται στους υποψήφιους συμμετέχοντες μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ή επίσημες ιστοσελίδες των κοινωνικών δικτύων Facebook και το Google+.

Από τις προσφορές ωφελούντε μόνο οι παραγγελίες οι οποίες τηρούν τους κανόνες που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα.

Κατά την διάρκεια μιας εκπτωτικής καμπάνιας οι εκπτώσεις δεν συσσωρεύονται, θα ισχύουν εκπτώσεις με την υψηλότερη αξία.

Οι προσφορές ισχύουν για τις παραγγελίες των οποίων τα προϊόντα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών κατα την διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας του διαγωνισμού και βάση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Το kalapod.gr μπορεί να ακυρώσει μια προσφορά ή διαγωνισμό προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Εκπτωτικά κουπόνια από την ίδια διαφημιστική καμπάνια δεν συσσωρεύονται για έκπτωση στην ίδια παραγγελία.

Με τη συμμετοχή σε προσφορές, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να σεβαστούν και να συμμορφωθούν με όλες τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις από τους δημοσιευμένους κανόνες και την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Προστασία ιδιωτικών δεδομένων και εμπορικών επικοινωνιών

Ενόψει της έναρξης ισχύος του Νεου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής GDPR), θα διασφαλίσουμε ότι η SIBELLO ACTIV TRADE SRL / KALAPODγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών σας δεδομένων και αναλαμβάνει να προστατεύσει το απόρρητο και την ασφάλεια τούς . Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εμάς να σας παρέχουμε με ολοκληρωμένο τρόπο τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με αυτό το κεφάλαιο - Όροι και Προϋποθέσεις, ως εξής:

Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα όλων των πελατών μας και το απόρρητο όλων των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και θα αντιμετωπίσουμε / επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με μεγάλη προσοχή, υπό τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το GDPR, η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων είναι μια ελεύθερα εκφραζόμενη, συγκεκριμένη, γνωστική και σαφής έκφραση της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των προσωπικών του δεδομένων, υλοποιούμενη σε γραπτή δήλωση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, ή προφορική.

Η λήψη έγκυρης συναίνεσης προηγείται από τον ρητό προσδιορισμό των νόμιμων σκοπών επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται ότι το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Οι πληροφορίες που πρέπει να τίθενται υπόψη του καταναλωτή αφορούν:

- την ταυτότητα του χειριστή, τον σκοπό της επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, την ύπαρξη του δικαιώματος ανάκλησης της συναίνεσης.

Στοιχεία ταυτότητας εταιρείας:

SC SIBELLO ACTIV TRADE SRL, με έδρα τη Οδός Stefania , Αρ.4-6, Bιομηχανικό πάρκο A1, Kτίριο O1- Οικοδομή C2, Ilfov , Dragomiresti-Vale., καταχωρημένο ORC από το δικαστήριο Ilfov υπό αρ. τάξη J23/3341/2017, ΑΦΜ: EL996910451 ;

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τα νομικά μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Τα ζητούμενα δεδομένα από τους πελάτες μας και ο σκοπός της επεξεργασίας τους:

- για να μπορούμε να παραδώσούμε τις παραγγελίες σας στον επιλεγμένο προορισμό σας (ζητάμε το όνομα / επώνυμό σας και την ταχυδρομική διεύθυνση για την παράδοση του πακέτου ).

- να σας στείλουμε το ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τα αγορασμένα προϊόντα (ζητάμε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

- να σας ενημερώνουμε για την κατάσταση των παραγγελιών που έχετε κάνει (απαιτούμε τον τηλεφωνικό αριθμό του προσώπου πού θα παραλάβει την παραγγελία),

- να σας ενημερώσουμε για τις ειδήσεις, τις προωθήσεις και τους διαγωνισμούς που διοργανώνει το KALAPOD.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για τον δηλωμένο σκοπό πρέπει να είναι μια δήλωση ή μια θετική ενέργεια από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έτσι ώστε ο πελάτης να τσεκάρει μία από τις επιλογές "ΣΥΜΦΩΝΩ" ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ" με την επεξεργασία δεδομένων με στη φόρμα που εμφανίζεται στον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι, ελλείψει των απαιτούμενων στοιχείων, δεν μπορεί να γίνει παράδοση (όνομα του παραγγελιοδόχου, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή τιμολογίου, αριθμός τηλεφώνου που πρέπει να επικοινωνήσει με το courier).

Για το σκοπό αυτό, έχουμε παράσχει στους πελάτες μας μια φόρμα που προσφέρει τη δυνατότητα να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους με ηλεκτρονική επιλογή της παραλλαγής που αντιστοιχεί στην επιθυμία.

Σε περίπτωση πού η επεξεργασία δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκτέλεση / ολοκλήρωση των παραγγελιών των προϊόντων που διατίθενται από την SIBELLO ACTIV TRADE, προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση και δεν δικαιολογείται από έννομο συμφέρον της SIBELLO ACTIV TRADE SRL, μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία ή μπορείτε να αποσύρετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η άρνηση παράγοντας αποτελέσματα για το μέλλον. Για παράδειγμα, τα άτομα μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ, εξατομικευμένες προσφορές, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειάζεται να αναφέρουν έναν λόγο. Μετά την επίλυση της αίτησης ανάκλησης της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα λαμβάνει πλέον εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, τις ειδήσεις, τους διαγωνισμούς KALAPOD που προσφέρει η SIBELLO ACTIV TRADE.

Η εκφραζμένη συμφωνία / συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον ενδιαφερόμενο, γραπτώς, χωρίς η πράξη να υπόκειται σε τέλη ή άλλες υποχρεώσεις.

SIBELLO ACTIV TRADE θα θεωρήσει ότι όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς είναι εμπιστευτικές και δεν θα τις μοιράζει με τρίτους (εκτός από τις εταιρείες ταχυμεταφορών που εκτελούν την υπηρεσία παράδοσης των δεματών περιέχοντας τις παραγγελίες σας) χωρίς την ρητή και εκ των προτέρων συγκατάθεσή σας.

Σε σχέση με το SIBELLO ACTIV TRADE δικαιούστε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων και δικαίωμα αντιπολίτευσης.

Οι πληρωμές που γίνονται με την κάρτα γίνονται μέσω λύσεων ηλεκτρονικής πληρωμής που παρέχονται από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη σε σχέση με το KALAPOD ACTIV TRADE. Για την εξάλειψη του κινδύνου κατοχής των δεδομένων σας και καταχρηστική / παράνομη χρήση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, τα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα σε σχέση με το SIBELLO ACTIV TRADE εγγυώνται τη νομιμότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) και των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται.

Το GDPR ορίζει ηλικία 16 ετών για την εγκυρότητα της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενός ανηλίκου.

Τα πνευματικά δικαιώματα για ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας "KALAPOD. gr" ανήκουν εξ ολοκλήρου στην SIBELLO ACTIV TRADE SRL.

Οποιαδήποτε προσπάθεια οποιασδήποτε τροποποίησης της εικόνας και των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας, εκτός από τον νόμιμο ιδιοκτήτη της - KALAPOD ACTIV TRADE SRL, καθώς και η δημιουργία συνδέσμων χωρίς την προηγούμενη συμφωνία της SIBELLO ACTIV TRADE SRL δίνει το μονομερές και σαφές δικαίωμα SIBELLO ACTIV TRADE SRL να χρησιμοποιήσει όλα τα προνόμιά της να απευθυνθεί στα αρμόδια δικαστήρια για την κύρωση αυτών των γεγονότων.

Με την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, έχετε ενημερωθεί για τα δικαιώματα στα οποία δικαιούστε, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, δηλαδή: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δικαίωμα αντιπολίτευσης . Ταυτόχρονα, όταν η επεξεργασία γίνεται με βάση συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε γραπτή μορφή που απευθύνεται στο SIBELLO ACTIV TRADE σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της .

Με την ανάγνωση αυτού του εγγράφου καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο SIBELLO ACTIV TRADE είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εκτέλεση / οριστικοποίηση των εντολών που έχουν ξεκινήσει και την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση και τον παραλήπτη που υποδεικνύεται.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα των προαναφερθέντων προσώπων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο SIBELLO ACTIV TRADE με γραπτή αίτηση, με ημερομηνία και υπογραφή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@kalapod.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση αλληλογραφίας: SC SIBELLO ACTIV TRADE SRL, με έδρα τη Οδός Stefania , Αρ.4-6, Bιομηχανικό πάρκο A1, Kτίριο O1- Οικοδομή C2, Ilfov , Dragomiresti-Vale. . Η αίτηση θα επισυνάπτεται σε ένα ευανάγνωστο αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του υπογράφοντος προκειμένου να μην δημιουργηθούν οι χώροι καταχρηστικής άσκησης δικαιωμάτων από κακόβουλο πρόσωπο στο όνομα του πραγματικού πελάτη.

Το KALAPOD.GR κατέθεσε κοινοποίηση που προβλέπεται από το Νόμο no.677 / 2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εθνική Αρχή Επίβλεψης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 4 του νόμου no.677 / 2001.

Ο αριθμός καταχώρησης της κοινοποίησης από το Γενικό Μητρώο της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 0006721 της 23/3/2015.

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και είμαστε αποφασισμένοι να μην τα στείλουμε σε τρίτους και να τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο έχουν εγγραφεί (παραγγελία) και για εμπορικές πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό μας σήμα kalapod.gr .

Σύμφωνα με το Νόμο αρ. 677/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Νόμου. 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής ηλεκτρονικών επικοινωνιών το KALAPOD.GR οφείλει να διαχειριστεί με ασφάλεια και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για τον εαυτό σας ή άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το Νόμο αρ. 677/2001, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα δεδομένα, το δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε ατομική απόφαση και το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην πεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε την διαγραφή τους. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση με ημερομηνία και υπογραφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας.

12. Ασφάλεια δεδομένων και εμπορικών επικοινωνιών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους προδιαγεγραμμένους σκοπούς αυτής της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες στην φόρμα παραγγελίας θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση των παραγγελιών, τυχόν προσφορές, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ. μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη της ιστοσελίδας.

Υποχρεούμαστε να μην δημοσιεύσουμε ή πουλήσουμε τις βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

Το kalapod.gr δεν προωθεί το σπαμ. Κάθε χρήστης / πελάτης που έχει δώσει ρητά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του στην ιστοσελίδα μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του. Οι επικοινωνίες του kalapod.gr γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως (δηλαδή e-mail) που περιέχουν την πλήρη ταυτοποίηση του αποστολέα ή συνδέσεις με τους κατά το χρόνο του περιεχομένου μετάδοσης.

13. Εξαπάτηση

Οποιαδήποτε προσπάθεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κάποιου άλλου χρήστη, τροποποίησης του περιεχομένου www.kalapod.gr ή επιρροής της απόδοσης του διακομιστή που τρέχει την ιστοσελίδα www.kalapod.gr θα θεωρηθεί απόπειρα απάτης και θα τιμωρηθεί ποινικά σύμφωνα με την νομοθεσία από τις αρμόδιες αρχές.

14. Περιορισμός ευθύνης

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε είδους ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία ή με άλλο τρόπο) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, ή τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε οποιεσδήποτε απώλειες .

Οι πληροφορίες μπορούν να αναπαραχθούν σε έντυπη μορφή μόνο για προσωπική χρήση.

Οι πληροφορίες δεν μπορούν να αναπαραχθούν, διανεμηθούν ή να μεταδοθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή να ενσωματωθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο έγγραφο ή υλικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των δημιουργών τους.

Το KALAPOD.GR δεν είναι υπεύθυνη για ζημίες κάθε είδους που ο Αγοραστής ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος μπορεί να υποστούν ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της kalapod.gr που υπέχει δυνάμει της Τάξης και για τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων μετά την παράδοση και ιδιαίτερα για την απώλεια τους.

15. Ανωτέρα βία

Το KALAPOD.GR διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει ή να ακυρώσει τις παραδόσεις των παραγγελθέντων προϊόντων, αν αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν για λόγους ανεξάρτητους από τη KALAPOD.GR συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών, εκρήξεων, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, επιδημίες, απεργίες, κυβερνητικές ενέργειες, πολέμους τρομοκρατικές ενέργειες, διαδηλώσεις, ταραχές, πολιτική αναταραχή ή άλλα εμπόδια ανωτέρας βίας βάση της νομοθεσίας.

Αν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αντίστοιχης παραγωγής του δεν σταματά, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος την καταγγελίας της σύμβασης χωρίς κανένα από αυτά να είναι σε θέση να διεκδικήσει άλλες ζημιές στην άλλη.

16. Δίκη

Any dispute between users and kalapod.gr will be resolved by friendly settlement. If it is not resolved, the courts for SC SIBELLO ACTIV TRADE SRL are competent.

X Introduceti numarul comenzii